Privacy beleid

Privacybeleid - Catsify

Laatst bijgewerkt 13-10-2023

Catsify respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens die aan ons worden verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met je toestemming. Catsify zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling en aan derden voor het uitvoeren van services, indien expliciet toestemming is gegeven.

Catsify heeft geen Functionaris Gegevensbescherming, maar je kunt voor alle privacy gerelateerde vragen bij ons terecht.

Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 13-10-2023

Wat is een persoonsgegeven?
Dit zijn gegevens die het mogelijk maken om te herleiden naar een persoon. Bijvoorbeeld een naam, huisadres of e-mailadres. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je meer vinden over wat persoonsgegevens zijn: [Autoriteit Persoonsgegevens]

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk om jouw bestelling te kunnen versturen, je in te schrijven voor een iPhone reparatie cursus, of je device aan te melden via onze opstuur service, of om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens?
Catsify is de verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens. Zo stelt Catsify vast hoe en welke gegevens van je worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoelang. 

Wat doen wij niet met je gegevens?
Wij verkopen je gegevens nooit aan derde partijen. We zetten de gegevens niet op een openbare plek.

Hoe beveiligen we je gegevens?
Er is een speciale cookie wall geïmplementeerd om specifieke analytics- en advertising-scripts/cookies te accepteren of te weigeren. Er is een optie op de website gekomen om je uit te schrijven voor de (eerder) geaccepteerde scripts/cookies. Alle gegevens worden verzameld en bewaard in een beveiligde (SSL) omgeving, zowel op de website als in het ordersysteem.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en met welke doeleinden?
Catsify gebruikt ontvangen gegevens als volgt:

Bestelling
Wanneer je een bestelling plaatst, hebben wij enkele gegevens nodig om deze te kunnen verwerken.

Welke gegevens verwerken wij?
Naam, bedrijfsnaam, adres, postcode, telefoonnummer, betaalgegevens, IP-adres en e-mailadres